Obchodné podmienky

1.  Vymedzenie pojmov

 • Predávajúci:   Ing. Michal Mrúz, prevádzkovateľ internetového obchodu Gelovenechty.sk
                       Bzenov 24
                      
  82 42 Bzenov
                       IČO: 46669868
                      
  DIČ: 1084977190
                      
  telefón: 0908 050 250
                      
  bankové spojenie: SK9283605207004203797513
 • Kupujúci – subjekt, ktorý s Predávajúcim uzavrel zmluvu o kúpe tovaru.

 

2. Objednávka

Kupujúci môže objednávať prostredníctvom:

Objednávka kupujúceho je návrhom kúpnej zmluvy. Po dokončení objednávky bude zákazníkovi zaslaný potvrdzujúci e-mail obsahujúci zoznam objednaného tovaru, kontaktné údaje a číslo objednávky. Predávajúcim potvrdená objednávka (alebo jej časť) sa následne považuje za kúpnu zmluvu a je záväzná pre obe strany, od tohto momentu medzi kupujúcim a predávajúcim vznikajú vzájomné práva a povinnosti. 

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, vrátane reklamačných podmienok, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky a reklamačný poriadok je kupujúci dostatočným spôsobom upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 

3. Storno objednávky

Všetky objednávky prijaté týmto obchodom sú záväzné. Kupujúci môže objednávku zrušiť pred jej expedíciou, a to telefonicky alebo e-mailom. Objednávka sa považuje za zrušenú potvrdením storna zo strany predávajúceho. V prípade, že nebude objednávka zrušená do doby pred expedíciou a bude expedovaná, bude od kupujúceho požadovaná náhrada nákladov spojená s expedíciou tovaru a jeho vrátením.

Predávajúci si vyhradzuje právo stornovať objednávku v odôvodnených prípadoch a to hlavne:

 • objednávku nebolo možné záväzne potvrdiť - chybný kontakt na kupujúceho
 • nebola riadne, dohodnutým spôsobom a včas uhradená kúpna cena objednaného tovaru
 • tovar sa už nevyrába alebo nedodáva, alebo sa výrazným spôsobom zmenila cena dodávateľa pre daný tovar, o čom bude kupujúceho bezodkladne informovať a dohodnú sa na ďalšom postupe. V prípade, že kupujúci zaplatil už časť alebo celú sumu kúpnej ceny, bude mu táto čiastka prevedená späť na jeho účet, alebo mu bude ponúknutý náhradný tovar.

 

3.1 Zmluvná pokuta

Predávajúci si vyhradzuje právo udeliť kupujúcemu zmluvnú pokutu v prípade, že vznikla kúpna zmluva, ktorú nestornoval alebo od ktorej neodstúpil a tovar si od dopravcu nevyzdvihol, a tak bol vrátený späť predávajúcemu alebo bol vyzvaný predávajúcim k prevzatiu tovaru, pričom tovar si neprevzal, nakoľko porušil ustanovenia v článku 6.

Táto zmluvná pokuta zahŕňa náklady na dopravu ako aj ostatné náklady predávajúceho súvisiace s nenaplnením kúpnej zmluvy.

4.   Dodacia lehota

Pri každom tovare je uvedená jeho dostupnosť - skladom, do 7 pracovných dní a pod.

 • tovar na sklade je odosielaný najneskôr do 2 pracovných dní od prijatia objednávky
 • tovar s uvedenou dodacou dobou bude dodaný v súlade s uvedenými informáciami
 • tovar, ktorý nie je skladom – predávajúci bude o tejto skutočnosti informovať kupujúceho e-mailom, prípadne telefonicky. Následne sa dohodnú na ďalšom postupe a tiež dodacích podmienkach, keďže dodanie takéhoto tovaru je závislé od konkrétneho dodávateľa predávajúceho.
 • v období Vianoc treba počítať s dlhšou dodacou dobou, o jej dĺžke bude kupujúci informovaný

Objednaný tovar odosielame prostredníctvom kuriérskej spoločnosti ReMax, a to na adresu uvedenú v objednávke. Po vyexpedovaní tovaru dostane kupujúci informačný e-mail o odoslaní objednávky. Nasledujúci pracovný deň bude telefonicky kontaktovaný kuriérom, s ktorým si dohodne presné miesto a čas prevzatia zásielky.

 

5. Poštovné a balné

Poštovné a balné:

 • dobierka nad 55€ - ZADARMO
 • dobierka do 55,00€ - 2,00€
 • platba vopred na účet nad 55€ - ZADARMO
 • platba vopred na účet do 55,00€ - 1,00€

 

6. Dodanie a prevzatie tovaru

Predávajúci je povinný dodať tovar kupujúcemu v požadovanej kvalite, cene a množstve. Kupujúci je povinný tovar riadne prevziať a skontrolovať stav zásielky.

V prípade zistenia porušenia obalu svedčiacom o neoprávnenom vniknutí do zásielky doporučujeme kupujúcemu zásielku vo vlastnom záujme neprevziať. Poškodenú zásielku je potrebné ihneď oznámiť predávajúcemu a taktiež spísať s dopravcom reklamáciu. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škody vzniknuté pri preprave, ani za oneskorenie zásielky alebo jej stratu zavinenú prepravcom.

Ak kupujúci zistí poškodenie alebo nefunkčnosť tovaru až po prevzatí zásielky, je nutné kontaktovať predávajúceho, tovar ďalej nepoužívať a zabezpečiť, aby sa vážnejšie nepoškodzoval. Ďalej je potrebné zaslať tovar v neporušenom originálnom obale na adresu predávajúceho s popisom závady a kópiou dokladu. Predávajúci má 30 dňovú lehotu na odstránenie závady, výmenu výrobku alebo vrátenie peňazí.

 

7. Odstúpenie od zmluvy, vrátenie výrobku

Podľa §12 ods. 1 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 14 pracovných dní od prevzatia tovaru bez uvedenia dôvodu. Toto právo sa nevzťahuje na zákazníkov, ktorí tovar prevzali osobne. 

Podľa §12 ods. 4 č. 108/2000 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji odstúpením spotrebiteľa od zmluvy sa zmluva od začiatku zrušuje. Predávajúci je povinný prevziať tovar späť a vrátiť kupujúcemu najneskôr v lehote 14 dní odo dňa vrátenia tovaru cenu zaplatenú za tovar, vrátane všetkých platieb, ktoré od kupujúceho prijal (poštovné, balné,..). Náklady vzniknuté v súvislosti s vrátením tovaru uhrádza kupujúci.

V prípade odstúpenia od zmluvy musia byť splnené nasledovné podmienky:

 • výrobok musí byť vrátený v originálnom nepoškodenom stave
 • výrobok nesmie preukazovať známky používania
 • výrobok musí obsahovať všetky identifikačné znaky a príslušenstvo, vrátane dokumentácie
 • zásielka musí obsahovať písomné odstúpenie od zmluvy podpísané kupujúcim a číslo bankového účtu kupujúceho
 • zásielka musí obsahovať originál doklad o kúpe

Kupujúci pošle tovar doporučene prostredníctvom Slovenskej Pošty, najlepšie poistený (predávajúci neručí za jeho poškodenie alebo stratu). Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok o vrátení tovaru predávajúci vráti peniaze za tovar na bankový účet kupujúceho.

Pri nesplnení podmienok o vrátení tovaru predávajúci nebude akceptovať odstúpenie od kúpnej zmluvy a odošle tovar späť na náklady kupujúceho.

Tovar nesmie byť zaslaný na dobierku, takto zaslaný tovar nebude prevzatý.

 

8. Záručná doba

Na všetok tovar v našom e-shope je poskytnutá záruka 24 mesiacov, ak nie je uvedené inak. Táto záručná doba je určená pre koncových zákazníkov, nie pre firmy (nákup na IČO). Záručná doba pre osoby používajúce tovar pre účel podnikania nie je stanovená Občianskym zákonníkom a stanovuje ju konkrétny dovozca tovaru na SK.

 

9. Reklamácie

Všetky zásielky prechádzajú pred odoslaním kontrolou. Predávajúci nenesie zodpovednosť za škôdy spôsobené neodborným používaním, vonkajšími udalosťami a chybnou manipuláciou. Na vady tohto charakteru sa nevzťahuje záruka. Záruka sa taktiež nevzťahuje na bežné opotrebenie tovaru alebo jeho častí, spôsobené častým používaním. Kratšiu životnosť výrobku spôsobenú častým používaním nemožno považovať za vadu a nedá sa reklamovať.

Prípadné opodstatnené reklamácie radi vyriešime k Vašej spokojnosti osobnou dohodou za účelom nájsť najvhodnejšie riešenie. V prípade, že tovar, ktorý ste od nás dostali, je poškodený alebo nefunkčný, postupujte podľa  bodov 6 a 7 Obchodných podmienok.

 

10. Výhrada omylov

Vyhradzujeme si právo na zmenu technických, dizajnových alebo iných parametrov výrobkov bez predošlého upozornenia. Napriek najlepšej snahe môže dôjsť k omylom pri technických, dizajnových alebo iných parametroch a vyobrazeniach. Za tieto nenesieme žiadnu zodpovednosť. Ceny produktov vo výške 0,00€ sú neplatné.

 

11. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ internetového obchodu Gelovenechty.sk rešpektuje Vaše súkromie a prehlasuje, že neposkytne osobné údaje v akejkoľvek podobe tretím stranám, a že sa riadi zákonom č.122/2013 o ochrane osobných údajov Z. z. Výnimku tvorí len realizácia samotnej dopravy tovaru, kedy je nutné uviesť základné osobné údaje pre doručenie objednaného tovaru. Osobné údaje, ktoré vyplňujete pri objednávaní slúžia výhradne pre internú potrebu prevádzkovateľa a slúžia len k úspešnému vybaveniu objednávky.

Uzatvorením kúpnej zmluvy kupujúci súhlasí so zhromažďovaním údajov potrebných k nakupovaniu.

Kupujúci má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojich údajov z našej databázy.

 

12. Všeobecné záverečné ustanovenia

Predávajúci si vyhradzuje právo na zmenu obchodných podmienok. Povinnosť písomného oznámenia zmeny obchodných podmienok je splnená umiestnením na oficiálnej stránke obchodu Gelovenechty.sk

Kupujúci vytvorením objednávky potvrdzuje, že si uvedené obchodné podmienky prečítal a bezvýhradne s nimi súhlasí.

 

13. Používanie materiálov zo stránky

2012-2017©Gelovenechty.sk. Všetky práva vyhradené. Akékoľvek použitie obsahu - častí alebo celku, najmä rozmnožovanie a šírenie textov, obrázkov, fotografií či ukážok akýmkoľvek mechanickým alebo elektronickým spôsobom je bez písomného súhlasu prevádzkovateľa zakázané.

 

Tento web používa súbory cookie. Ďalším prechádzaním tohto webu vyjadrujete súhlas s ich používaním.