Parafínová vanička - návod na použitie

ZAPNUTIE A NASTAVENIE VANE

 1. Parafínovú vaňu položte na stabilný, rovný a teplu odolný povrch a navlhčenou utierkou pretrite vnútro vaničky
 2. Vložte parafín do misky. Úroveň parafínu nesmie prekročiť značku max., ani klesnúť pod značku min.
 3. Pred zapojením do siete sa uistite, že vypínač na prednej strane je v polohe  „ OFF“ vypnuté.
 4. Vaňu zavrite vekom. Nastavte predný vypínač do polohy „HI“ ( rozsvieti sa zelená kontrolka ) a nechajte parafín rozpustiť. Rozpúšťanie parafínu trvá obvykle cca 2 hod., podľa typu parafínu. Počas tejto doby môže svetelná kontrolka niekoľkokrát zhasnúť.
 5. Akonáhle je parafín celkom rozpustený, otvorte vaňu, vložte mriežku a nechajte ju klesnúť na dno. Vaničku zakryte vekom a prepnite predný vypínač do polohy „LO“. Nechajte parafín vychladnúť na teplotu potrebnú pri aplikácii, t.j. cca 55°C+/- 3°C. Prístroj bude udržovať stálu teplotu.

POUŽITIE PRE RUKY

 1. Umyte a dôkladne osušte ruky, odstráňte šperky a vyhrňte rukávy. Pokožku vydezinfikujte dezinfekciou na liehovej báze. Pre lepší účinok môžete na ruky aplikovať výživnú masku.
 2. Vyskúšajte teplotu vosku aplikáciou malého množstva na vnútornú stranu zápästia. Mierne roztiahnite prsty a ruku pomaly vložte do vane na 2-3 sekundy. Nechajte parafín stuhnúť na ruke a opakujte 2-4x. Čím viac vrstiev, tým dlhší účinok tepla. DAJTE POZOR, ABY STE SA NEDOTLI BOKOV ALEBO DNA VANE – MÔŽU BYŤ HORÚCE.
 3. Na ruku natiahnite plastovú rukavicu alebo sáčok a vložte ju do termoizolačnej rukavice na 15-20min., aby ste udržali teplo. Potom dajte dole plastový sáčok a vyhoďte ho.ä

UPOZORNENIE: Stuhnutý vosk je treba vyhodiť, pretože absorboval odumreté bunky pokožky.

UPOZORNENIE: Nenechajte klesnúť hladinu parafínu pod čiaru „min“ , alebo vystúpiť cez čiaru „max“, mohli by ste spôsobiť poškodenie prístroja.

POUŽITIE PRE NOHY

 1. Do vane nikdy nestúpajte. Vaňu používajte len v sede.
 2. Umyte a dôkladne si osušte nohu. Pokožku vydezinfikujte dezinfekciou na liehovej báze. Pre lepší účinok môžete na nohy aplikovať výživnú masku.
 3. Vyskúšajte teplotu vosku aplikáciou malého množstva na vnútornú stranu zápästia. Nohu pomaly ponorte do vane na 2-3 sekundy. Pokiaľ sa Vám nezmestí celá noha do vane, aplikujte vosk na neponorené miesta štetcom. Nechajte parafín na nohe stuhnúť a opakujte 2-4x.
 4. Obaľte nohu plastovým sáčkom a vložte ju do termoizolačnej rukavice na 15 min. Potom dajte dole plastový sáčok a vyhoďte ho. Zlupnite stuhnutý parafín z nohy.

VYPNUTIE VANE
Vaňu vypnete predným vypínačom, prepnutím do polohy OFF.
Odpojte vaňu od elektrickej siete a nechajte ju  vychladnúť.

ČISTENIE
Vaňu doporučujeme čistiť po 30 použitiach. Vaňu vypnite a nechajte vosk stuhnúť  12 hodín. Pred čistením zapnite vaňu na 3-4 min., potom ju vypnite a odpojte od siete. Pokryte rovnú plochu novinami. Preklopte vaňu dnom nahor a vosk odstráňte jemným poklopaním na dno, kým blok vosku úplne nevypadne von. Parafín vyhoďte.


UPOZORENIE:

 • Nikdy nepoužívajte ostré predmety na odstránenie parafínu.
 • Nikdy nepoužívajte brúsne prostriedky na čistenie, došlo by k poškriabaniu alebo zničeniu vane.
 • Vytrite vnútro prístroja vlhkou papierovou utierkou na jedno použitie.
 • Do prístroja nelejte vodu a ani samotný prístroj nevkladajte do vody! Prístroj môžete zvonku čistiť navlhčenou hubkou v mydlovom roztoku.

DÔLEŽITÉ BEZPEČNOSTNÉ POKYNY
Pri používaní el. spotrebičov, zvlášť ak sú prítomné deti, by ste sa mali vždy držať zásadných bezpečnostných opatrení. PREČÍTAJTE SI PROSÍM VŠETKY INŠTRUKCIE PRED POUŽITÍM:

VAROVANIE PRE REDUKCIU RIZIKOA ZÁSAHU EL. PRÚDOM

 • Nechytajte prístroj ak spadol do vody. Ihneď ho vypnite.
 • Uchovávajte na suchých miestach, zabezpečte aby sa prístroj nedostal do kontaktu s vodou.
 • Vždy odpojte prístroj z el. zásuvky pred čistením
 • Nezapínajte ani nevypínajte prístroj ak máte vlhké ruky

 

VAROVANIE PRE REDUKCIU RIZIKOA HORENIA, OHŇA, ZÁSAHU EL. PRÚDOM, ALEBO ZRANENIA OSÔB:

 • Nevyhnutný prísny dozor pri používaní prístroja deťmi, invalidnými alebo telesne postihnutými osobami
 • Tento produkt by nikdy nemal byť používaný osobou trpiacou akýmkoľvek telesným ochorením. Mohlo by to obmedziť užívateľovu schopnosť správne obsluhovať ovládacie tlačidlá
 • Používajte tento prístroj len podľa návodu popísanom v tomto manuáli
 • Nepoužívajte iné príslušenstvo so zariadením, len to, ktoré vám bolo dodané
 • Nepoužívajte tento prístroj ak je poškodený napájací kábel alebo zásuvka, ak nepracuje prístroj správne, ak spadol na zem alebo je inak poškodený

 

TECHNICKÉ PARAMETRE

Napätie: 220-230V ~ 50Hz
Príkon: 200W

Teplota topenia: 70°C

Späť do obchodu